Världens sju underverk i modern tid

1) Hjulet återuppfinns; Bilen har totalt förvandlat våra liv, mycket mer än något annat enskilt föremål. Genombrottet kom med Henry Fords löpande band.

2) Massmedia föds; Den djupaste förändringen är kanske denna att vi kan bevittna varje händelse i det ögonblick den inträffar. När den första människan 1969 satte foten på månen såg vi det alla i TV. Nu spekuleras det i om det inte trots allt var Upplevelsesamhällets Hollywood som fångade även detta tillfälle. Var Neil Armstrongs "steg för mänskligheten" i själva verket inspelat i förväg? Varför inte. Hollywood ville säkert inte att ett så viktigt tillfälle skulle spelas in i verkligheten. "If you can touch it - it´s not real", som IT-ålderns barn säger.

3) Avstånden försvinner; Microchipsen i alla ära, men är det inte än mer fantastiskt ett schabrak på en halv miljon kilo kan lämna jorden för egen maskin? Resandet över kontinenterna tog fart med DC-3-an efter andra världskriget - Leonardo da Vincis vision 500 år förverkligad.

4) Just do it; Massproduktionen, marknadsföringen, reklamen och varumärkena har gjort om människan till kund och konsument. Om ett enda namn ska nämnas: Coca-Cola.

5) Börsen; I seklets början stoppade människorna sina pengar i madrassen eller satte in dem på banken. I dag äger i varje fall det amerikanska folket huvuddelen av produktionsmedlen. Och vi följer strax efter. Kapitalismen har i själva verket förverkligat kommunistdrömmen. Eller med Bertold Brechts ord: Vad är det väl att råna en bank, mot att ha en.

6) Ettor och nollor; Det mest utmärkande för århundradet var accelerationen. Genom transistorn, som är "Ett Magiskt Tomrum" mellan kisel och elektroteknik. IBM grundades för över 75 år sedan. Sedan ökade takten i samarbetet med Microsoft - Bill Gates. På 1990-talet tog PCn över världen. I vart fall finns det fler datorer än människor på jorden. 1970 fanns det 50.000 datorer i hela världen. 1990 tillverkades det 50.000 datorer om dagen.

7) Utvecklingsexplosionen; Den tillämpade elektroniken, satelliter, digital kommunikation, mobiltelefoner, Laser, Internet och World Wide Web 1989 - tack vare fysikern Tim Berners-Lee.........

Till sist - din uppgift, en utmanade fråga, särskilt till dig, som vårdar de humanistiska värdena: Är det stora idéer och filosofiska tankar, som driver världen framåt eller stora tekniska innovationer? Den franske historikern Fernand Braudel anser att "tekniken är ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor". Det gäller även idéer och ideologier, om de inte får nödvändig teknisk support.

Många intellektuella anser att Ungern-revolten (1956) och den franska studentrevolten (1968) var historiskt mycket betydelsefulla. Ekonomer och tekniker hävdar däremot att upptäckten av transistorn utklassar dessa revolter med råge. Det var 1956 års tre Nobelpristagare i fysik Schockley, Bardeen och Brattain, som genom transistorn förändrade Industrisamhället. Det var chipsen, som satte igång Informationsåldern och Globaliseringen.

Nu vill vi att du ger oss flera exempel på innovationer med revolutionerande effekt. Likt Flemmings penicillin inom medicinen. Kartlägg "magi-innovationer" under det gångna århundradet.

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®