Nanoteknologin - en dvärg som blir jätte

Snart exploderar Nanoteknologin i ett ännu mer omvälvande paradigmskifte. Upplevelsesamhället håller redan nu på att explodera och övergå i en ny fas - innan större delen av den civiliserade världen fattat att Upplevelsesamhället är här. Eller rent av att vi lever i den.

Bilden visar exempel på s k nanokedjor.


Den nya fasen blir en total förlängning av människan, HOMO S@PIENS. Och verktyget, som åstadkommer denna nya förlängning heter NANO. Nano är egentligen en teknologisk dvärg, som kan växa till en JÄTTE på gott och ont.


Nanos, som är ett grekiskt ord och betyder just dvärg, står för den nya miljarddelsteknologin. Allt som vi idag uppfattar med våra sinnen kommer att förminskas i miljarddelar. Ja, ett helt uppslagsverk på 24 band förvandlar nano till ett utrymme, som inte är större än ett knappnålshuvud. Nanoteknologin kan också göra oss till transhumanister (se P S nedan), vilket är den totala förlängningen av människan.

Nano är här om 8-15 år

Nanoteknologerna forskar redan för fullt. Ett svenskt företag i frontlinjen finns i Uppsala. Gyros AB, ett biotekniskt företag, erbjuder ett helt laboratorium på en cd-skiva. Gyros är på gränsen till nano. Svenska Transhumanisternas Föreningen förespeglar världsrymdens kolonisation och andra äventyr, som just nu verkar osannolika, men som kan bli verklighet inom loppet av 8-15 år - om man ska tro på överoptimisternas förhoppningar. Teknikutvecklingen accelererar emellertid oändligt snabbt och chansen är stor att den "över en natt" når sin högsta punkt.

Är vi beredda på att HOMO S@PIENS blir TRANS S@PIENS? Eller blir vi åter tagna på sängen för att sedan yrvaket påstå att vi ingenting visste?

Nano övertar nämligen successivt människokroppens funktioner. "Pacemakers och skallben av rostfritt stål är bara början", enligt Christer Sturmark, ledamot av regeringens IT-kommission och grundare av Internetföretaget Cell, som återger de transhumanistiska åsikterna.

- En dag kan vi kanske ladda upp vårt medvetande i en dator och på så sätt bli odödliga.

Visserligen agerar Warwick med microchips, som är en bra bit från nanos miljarddelar, men ändå...

Statsminister Göran Persson tycks också vara underrättad. Är det hans medvetande som först blir "konserverat" mån tro? Inte alls! Redan i februari i år blev den brittiska professorn Kevin Warwick ett med sin dator. Den blev kopplad till hans nervsystem och därmed blev han en så kallad cyborg, en blandning mellan människa och maskin.

Vem blir framtidens schimpanser ?

I framtiden kommer skiljelinjen att gå mellan dem som är uppgraderade och dem som inte är det. De som bara förblir människor ska klassas som framtidens schimpanser, sade Kevin Warwick i en Expressen-intervju.

Redan 1999 väckte Warwick uppståndelse genom att operera in en mikrochip sändare i sin arm. Via den och en dator kunde olika funktioner på Leeds Universitet styras, exempelvis så att dörrar öppnades när han kom och lamporna tändes. Nu är hela hans nervsystem kopplat till datorn. Ett mikrochip är anslutet till nerver i hans vänstra arm och de elektroniska impulserna i nerverna vidarebefordras på detta sätt till datorn. Kevin Warwick sparar signalerna i datorn när hans hjärna ger order om att röra ena fingret, och skickar tillbaka dem till nerven igen. Han vill kolla vad hjärnan gör av den informationen om rörelsen repeteras.

Om de fungerar är det ett medicinskt genombrott för människor med handikapp som förlamning. Med hjälp av den tekniken skulle de kunna återfå sin rörlighet. Professorn tror att det också går att överföra och spara känslor som smärta, ilska och upphetsning. Kevin Warwick är övertygad om att människa och maskin kommer smälta samman.

Men, Warwicks mikrochips är ännu som sagt en bra bit från den verkliga nanoteknologin, dvs att arrangera atomer i princip så som vi vill, så länge det är överensstämmande med naturlagarna.

Gratis råvaror direkt från naturen

K. Eric Drexler, den som en gång myntade begreppet nanoteknologi i sin bok "Engines of Creation" 1988.

I sin bok "IT och renässansmänniskans återkomst" framhåller Christer Sturmark att K. Eric Drexler var först med att använda begreppet nanoteknolog. Denna teknologi gör att vi kan använda naturens allra minsta byggstenar för att skapa konstruktioner i teknologins frontlinje. Inom datavetenskapen hoppas man massivt på parallella datorer konstruerade med nanoteknologi, som har en beräkningskapacitet som är många miljoner gånger större än dagens system.

Sturmark skriver vidare att Transhumanismen också tror att nanoteknologin skall kunna ge oss mikroskopiskt små maskiner, som i princip kan verka inuti människokroppen och reparera skadade celler eller DNA-kedjor och på så vis göra människokroppen om inte odödlig så åtminstone livskraftig mycket längre än idag.

Forskarna arbetar redan med att konstruera så kallade nanosammansättningsfabriker, som enligt uppgift kommer att likna mikrovågsugnar, kopplade till lämpliga cisterner, där olika "atområvaror" (oxigen, hydrogen, kol etc) förvaras. Och "nanougnarna" kan i princip producera vad som helst - allt efter programmering. Om programmet beordrar hämtning av två hydrogenatomer och en oxigenatom från "atomcisternen" så produceras dricksvatten. Själva "råvaruleveransen" sker direkt från naturen.

Det mest efterfrågade nano-kreatörerna blir kemister, biotekniker, läkare, matematiker och programmerare. USA och Japan satsar redan enorma belopp i nanovetenskap, som står inför sitt första genombrott. Framgångsrika appliceringar är i gång inom IT och medicin.

Applicerarna hävdar att nanobyggande av atomer påminner om lego. Enkelt som lego när man behärskar byggmetoden.

Legobygge med boxhandskar

Hur kan det då komma sig att vi hittills inte har behärskat denna byggteknik? Forskarna svarar med en liknelse.

- Hittills försökte vi sätta ihop legobitarna med boxhandskar på händerna. En klumpig metod som var dömd att misslyckas. Nano befriar oss däremot från boxhandskarna!

Det innebär en grundläggande förändring eftersom vi nu kan sätta ihop alla atomer som finns i naturen "på legovis" - precis hur vi vill. Till exempel i kolet ordnar vi atomerna på ett nytt sätt så att vi får diamant i stället. Och det är en viss skillnad!

Med nanoteknologi kan alla producera allting i framtiden. Från pizza till jeans. Frågan blir då vem ska äga "nanougnarna", programmen och atomcisternerna?
Nanoteknologin kommer att krossa industriproduktionens alla kända system och processer. "Nanomaskinerna", som styrs av nano-superdatorer, utvidgar produktionsprocessen genom att kopiera sig själva, och gör nya kopior av kopiorna, enligt den amerikanska tidskriften NanoTechnology Magazine. Dator föder dator så att säga, i ett accelererande tempo.

Nano kommer alltså att omforma den ekonomiska världsordningen, penningsystemen och arbetsmarknaden. "Råvarorna" (atomer och molekyler) blir ju praktiskt taget gratis, de arbetsintensiva slitjobben försvinner helt och hållet och endast ett fåtal kunskapsladdade elitverksamheter blir kvar.

Omvälvande konsekvenser

Om dessa spådomar, som i skrivande stund ter sig osannolika, besannas bör både näringslivet och regeringar redan nu förbereda sig. Ja, rent av simulera alternativa smärtsamma övergångar efter att ha beaktat nanoparametrarna och dess konsekvenser. USA och Japan, som håller på att skaffa sig försprång, är förmodligen beredda att utnyttja tillfället och berika sig på de eftersläpande ländernas bekostnad - enligt det nuvarande ekonomiska systemets lagar.

Det gäller att skapa en rättvis och välsignad nanovärld. Om den inte blir rättvis är risken stor att nano förvandlas till ett lättillgängligt och förödande vapen i de så kallade terroristernas händer. Och då, med tanke på teknologins superhastighet, hinner vi inte ens med en sista bön, tror åtminstone pessimisterna.

Har transhumanisterna beaktat nanos ödesdigra konsekvenser?

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®

P S Flummiga Nano-anhängare

Tyvärr följer många flummiga teorier de spår, som seriösa forskare inom
nanoteknologin håller på att utstaka.

Transhumanismens huvuddoktrin är till exempel att vi skall bli "mer än människor". Odödlighet, ett överlägset intellekt och en överlägsen fysik är delar av den transhumanistiska drömmen. Tekniken är vägen dit, men också droger för vidgade sinnen och förstärkt tankekraft.

Och hippie-kultfiguren Timothy Leary tycks få en renässans i detta högteknologiska trossystem.

Timothy Leary, som under hippierörelsens guldålder predikade legaliserade droger och sinnesutvidgade experiment med LSD, återuppstod i Internetkulturens hjärta. Transhumanisterna höjde snabbt Leary till symbol för det nygamla synsättet, där människans pånyttfödelse sker med teknik och kemikalier, enligt den svenske IT-gurun Christer Sturmark, som också påstår att transhumanister hoppas på biologernas underverk, dvs att de kan stoppa cellens åldrande.

P S 2 Nanopartiklarnas dans på LTH

Den som vill slippa flum kan fördjupa sig i Skandinaviens kraftfullaste
transmissions-elektronmikroskop på LTH, Lunds Tekniska Högskola, och där följa nanopartiklarnas dans - en dans vars turer förbryllar forskarna.

Det handlar fortfarande om grundforskning. Men resultaten är fantasieggande. Här odlas framtidens elektronikkomponenter i vätska. Och nya, nanostrukturerade katalysatorer används i naturgasdrivna bränsleceller.

Instrumentet kan rutinmässigt nå en förstoring på 20 miljoner gånger. För att åskådliggöra vad det innebär kan man tillgripa en pedagogisk bild.

Låtsas att mikroskopet är ett teleskop. Vi står på månen och tittar på jorden. Då kan vi se en föreläsningssal på LTH och räkna antalet stolar i en stolsrad. Vi upptäcker omedelbart om en enda stol är förskjuten en meter i sidled. I mikroskopet är det inte stolar som står i snörräta rader utan enskilda atomer. Och nanopartiklarna som man studerar är kanske fem nanometer, d v s flera hundra gånger mindre än det synliga ljusets våglängder.

Ofta väljer man att arbeta med partiklar av guld som är stabila och inte reagerar okontrollerat med omgivningen. När en sådan guldpartikel läggs på en yta av t ex halvledaren galliumarsenid och metallorganiska byggstenar tillförs i gasform händer något märkligt. Under guldpartikeln växer en lång svans av galliumarsenid ut; den kan uppnå den i förhållande till nanopartikeln hisnande längden av en tusendels millimeter. Sådana trådar framställs på Institutionen för fasta tillståndets fysik inom Strategiska forskningsstiftelsens program Quantum Materials.

Kontakta LTH i Lund om du vill veta mer. Sverige är i frontlinjen i nanoteknologi.

(Publicerat 2003)