"Big history" stöttas av Bill Gates

Kreaprenörs höstmöte 2012 introducerade Rolf Solheim begreppet "Big history".

Metanexus Institute håller reda på och bygger broar mellan konventionell naturvetenskap och humaniora samt spiritualitet i ljuset av ny forskning.

Ett av Metanexus favoritteman är ”Big History” där människan ses i perspektivet av 18,8 milliarder år av evolution. Denna nya disciplin skjuter nu fart och kan komma att erövra framtidens skola och akademi och stöttas av bland andra Bill Gates

Vid World Economic Forums senaste möte i Davos intervjuades David Christian, som startade denna nya akademiska strömning. Hans redogörelse på 18 minuter om denna giganthistoria finns också på YouTube både här och där.