HOMO SAPIENS tar farväl.....

Industrisamhällets rationella människa tar farväl.


De arbetsintensiva jobben minskar i välståndsländerna. Andelen industriarbetare är nu mindre än 17% av den totala arbetskraften – på grund av automatisering och datorisering på hemmaplan samt outsourcing till utvecklingsländer med lägre löner. Om 10 år lär industriarbetarnas andel vara nere under 10%. Och det väcker både sorg och glädje hos de kvarvarande. Sorg därför att jobbarna känner sig otrygga inför framtiden. Glädje därför att Homo Sapiens, ”Den Vetgiriga Människan”, slipper enformiga, slitsamma och hjärnkrympande produktionssystem. Och förskonas från fabriker med skorstenar, som spyr ut giftig rök.

De aktuella tekniska innovationerna kräver mindre slit och släp fysiskt, men en högre grad av koncentration och perception, som gör att du blir medveten om dina sinnen. Alltså, vi blir Homo Percipiens. Vi fokuserar helt enkelt mer på våra känsloladdade tankar. Både i vårt inre ”rum” (huvud & hem) och i de yttre ”rummen” (hus & omgivning). Du får ett globalt Oikos-perspektiv(*), som tar hänsyn till "rummets" lagar - ekologins krav. Bryter man mot dessa blir konsekvenserna ödesdigra.

Homo Percipiens och hennes likasinnade utgör således över 80 % av dagens arbetskraft. Och en betydande andel jobbar hemifrån. Studier visar att det bästa jobbet görs hemma. Ofta med hjälp av datorer. Homo Percipiens har nämligen upptäckt att hon koncentrerar sig bättre i den sinnespräglade hemmiljön. Hon vill inte stämpla in! Och denna ”olydiga” attityd gör henne svårbegriplig. Märkligt med tanke på att människans utveckling handlar om sinnenas förlängning, som historiskt varit drivkraft bakom varje epokgörande teknisk innovation. Allt för att stärka hemmet(*).

(*) Oikos är grekiska och betyder hus eller hem.                                   Läs vidare >