Historien om HOMO SAPIENS

HOMO SAPIENS är död. Historien började för 100 000 år sedan.

NOMADEN, SAMLAREN och JÄGAREN

Hon som förlängde sitt styrsinne – leder och muskler – med spjut och pilbåge för att besegra djur, som var snabbare och starkare än hon själv. Bristen på bär, frukt och djur gör att denna nomad förändras med hjälp av ny teknik (plog, kvarnsten etc).

LANTBRUKAREN

Hon blev lantbrukare och ägnade sig åt självhushåll, växtodling och djuruppfödning. Med tiden åstadkom hon överskott, som i sin tur drev den tekniska utvecklingen vidare och födde nya yrken med nya behov.

MEDBORGAREN i INDUSTRISAMHÄLLETS

Hon blev medborgare i ett industrisamhälle och via massproduktion (maskiner) och snabba varutransporter (hjul) en urbaniserad konsument. Elektriciteten och elektroniken förändrar gradvis hennes identitet.

 INFORMATIONSSAMHÄLLETS

Televisionen – känslolivets fördjupning – och Datorn – hjärnans förlängning – fortsätter att anpassa henne till ett informationssamhälle. Hon känner empati med de förtryckta (med start från det TV-sända Vietnamnkriget) och med utrotningshotade över hela världen. Samtidigt som hennes IT-styrda intelligens globaliserar ekonomin och politiken samt individanpassar produktionen, vilket har lett till ständiga och beklagliga kollisioner mellan hennes HJÄRNA (IQ & FQ) OCH HJÄRTA (EQ),

Nu gör tekniken att hennes samtliga kvaliteter nu förenas (IQ - Intelligence Quota, EQ - Emotional Quota och FQ - Fantasy Quota). Tack vare INTERNET, som underlättar nätverksbygge och relationsgemenskap med likasinnade förändras hon till

UPPLEVELSESAMHÄLLETS

En individ- och relationsorienterad person, som på samma gång tar stor hänsyn till både inre och yttre ”rum”. Hon är en ”IN-kännande” person, ytterst mån om sin identitet och integritet, med ett både lokalt globalt ekologiskt perspektiv. Homo Sapiens är död! Leve den paradoxala och "glokala" Homo Percipiens.

< Tillbaka