TilliT inleder samarbete med Kreaprenör

Tidningen TilliT inleder samarbete med kunskapsalliansen Kreaprenör. Det nya samarbetet offentliggjordes i ett pressmeddelande den 21 december 2006.

Kreaprenörs generalsekreterare LO Landin och TilliTs ansvarige utgivare Mikael Engström leder det nya samarbetet

Samarbetet inleds i samband med utgivningen av det just nu aktuella femte numret av den positiva gratistidningen TilliT. Kreaprenörs generalsekreterare, stockholmaren LO Landin, och TilliTs ansvarige utgivare, göteborgaren Mikael Engström, träffades nyligen. Ett nyskapande samarbete har inletts. Därmed får TilliTs läsare tillgång till Kreaprenörs omfattande kunskapsnätverk. Resultatet blir nya artiklar och konferenser som anvisar vägar till framtidens idéer, innovationer och nya relationer.

- Det är viktigt, i den brytningstid vi just nu lever, att bygga broar mellan generationer, mellan vetenskapsmän och kreatörer, mellan lärare och elever, mellan polis och demonstranter. Det gör vi genom att kombinera naturvetenskap, teknik, ekonomi med konsten, musiken och litteraturen. Och få spridning av denna kunskap genom TilliT, en rörelse i tillväxt som på kort tid byggt upp en intressant verksamhet. Vi ser fram emot ett fruktsamt samarbete, säger LO Landin i en kommentar.

Kunskapsalliansen Kreaprenör med ordförande Leif Edvinsson är ett nätverk med kreativa entreprenörer som korsbefruktar hjärnan med hjärtat. Edvinsson är numera professor inte bara i Lund utan även i Hongkong, där han lär ut till kineserna hur de kan utnyttja Hjärnkraften, det intellektuella kapitalet, ännu effektivare.

- Jag ser många möjligheter att sammanföra kreaprenörerna och TilliTs läsare med Kina, där världens största potentiella Hjärnkraft räknat i antal hjärnor finns, säger Leif Edvinsson.

- Det är ett tydligt tecken på positiv förändring att det hjärtligt intelligenta nätverket Kreaprenör och den glada Tidningen TilliT ser möjligheten att tillsammans sprida god kunskap för ett friskare samhälle, säger Mikael Engström.

För ytterligare information kontakta Mikael Engström tel:070-739 98 17 eller LO Landin  tel:0708-125467

Det aktuella numret av tidningen som före jul har delats ut i 60.000 exemplar i framförallt Stockholm och Göteborg kan Du ta del av här

Professor Leif Edvinsson satsar på Hjärnkraft

"Nu är det Hjärnkraft som gäller, inte bara Järnkraft". Det säger professor Leif Edvinsson i senaste numret av TilliT, och han borde ju veta.
1998 blev han utsedd till "Årets hjärna" av den engelska stiftelsen "The Brain Trust". Mednominerad var bl.a Bill Gates.

Kunskapsalliansen Kreaprenör® är ett nätverk med kreativa entreprenörer - vars viktigaste redskap är CrossSensor, som tar vara på Hjärnkraften till 100%. CrossSensor korsbefruktar Hjärnan med Hjärtat!

- Man kan säga att det går ut på att tänka och titta med hjärtat, vilket kreaprenörernas logotype ropar ut med sitt röda hjärta med ögon, säger LO Landin

 - Och i industrisamhället Sverige har vi länge bara framhållit hjärnans intellektuella förmågor, att kunna läsa, skriva och att kritiskt analysera. På så sätt har Sverige blivit ett ledande ingenjörsland, lägger Leif Edvinsson till. 

 - Men i dagens och morgondagens samhälle räcker det inte längre, anser Edvinsson. Vi måste också lära oss att förstå och värdera människors lekfullhet och nyskapande förmåga. Alltså, den emotionella, kreativa och fantasifulla delen av hjärnan, som arbetar med färg, form och design, med artisteri, konst och arkitektur, med rytm, rörelse och musik, med önskningar och drömmar, med känslor och kärlek. Kort sagt vårt intresse för bilder, dagdrömmeri och harmoni. På så sätt kommer Sverige samtidigt att bli glädjerikare, menar Edvinsson.

- Att få tillgång till hela hjärnans kapacitet, och inte bara delar, kan vi åstadkomma med hjälp av "hjärngympa". Det kan vara s.k perception, vilket betyder varseblivning av framtid och omvärld med svaga såväl som starka signaler. För att klara det behöver vi utnyttja alla våra sinnen; syn, hörsel, känsel, doft och smak, och hur dessa avspeglas i vår kringliggande kultur. Kultur som ”mylla för Hjärnkraften” blir allt viktigare för framtida konkurrenskraft. Det kan vi se i t.ex Jukkasjärvi med sitt unika ishotell, eller i den framgångsrika forskarbyn Ideon i Lund, säger Leif Edvinsson.

Mera Perception – Mindre Analys!

Som barn föds vi alla med en naturlig balans mellan hjärnans funktioner. Men industrisamhällets betoning av de intellektuella förmågorna gör sedan att vi blir mindre och mindre emotionella ju äldre vi blir. Och det mår vi dessutom inte bra av, vilket förklarar en hel del av den psykiska ohälsan vi ser idag.

- I dagens läroböcker skrivs det mest om gårdagen. Den som siktar framåt måste därför våga att komplettera läroböckerna med sin dominanta tankelogik och testa, utforska och "känna sig fram" egna, originellt banbrytande tankar och intelligent frågande. Jag tror på kunskapsnavigering med hjälp av nya ”kartor”, som gör det möjligt att navigera både logiskt och känslomässigt in i framtiden, säger Leif Edvinsson. För detta behövs också tankerum eller tankelaboratorier som Future Center, där både kultur och känsla ger insikt om framtida sammanhang.

Han framhåller som exempel en annan av sina innovationer som kallas IC-Navigator, där IC står för "det intellektuella kapitalet". IC-Navigatorn består av en ”kompassnål” som sätter det mänskliga kapitalet i centrum, och dess viktigaste pil, sydpilen, pekar mot förnyelse och framtid, förnyelse och innovation. 

- Jag ser många möjligheter att sammanföra kreaprenörerna och TilliTs läsare med Kina, där världens största potentiella Hjärnkraft räknat i antal hjärnor finns, säger Leif Edvinsson.

Leif Edvinsson är numera professor inte bara i Lund utan även i Hongkong, där han lär ut till kineserna hur de kan utnyttja Hjärnkraften, det intellektuella kapitalet, ännu effektivare. I Kina satsar man nämligen alltmer på den nya ”Hjärnvägen” - den hjärtliga vägen.

Samarbete med Tillit

Kreaprenörs generalsekreterare LO Landin (t.v.) och TilliTs ansvarige utgivare Mikael Engström (t.h) träffades nyligen och tycke uppstod.
Därmed kommer TilliTs läsare att få se exempel på hur kreaprenörerna beskriver vägar till framtidens idéer, innovationer och nya relationer. Det blir intressanta artiklar i kreativt entreprenörskap, förmågan att kombinera naturvetenskap, teknik och ekonomi med konsten, musiken och litteraturen för att hitta framtida spännande lösningar. Det är inte så konstigt att förstå varför Leonardo da Vinci är både ledstjärna och inspirationskälla för kreaprenörerna. Han var renässansmänniskan, som var konstnär, filosof, forskare och vetenskapsman i en och samma person.

- TilliT är en rörelse i tillväxt och har på kort tid byggt upp en intressant verksamhet. Vi ser fram emot ett fruktsamt samarbete. Det kommer i sin tur att hjälpa oss att få ett ännu effektivare och samtidigt gladare samhälle, säger LO Landin.

- Det är ett mycket starkt friskhetstecken att det hjärtligt intelligenta nätverket med kreaprenörer och den glada Tidningen TilliT ser en möjlighet att tillsammans sprida god kunskap för ett friskare samhälle, säger Mikael Engström.

Text: Imi Markos, huvudredaktör Kreaprenör® och TilliTs chefredaktör Sophy Elevall