Intresseanmälan / I´m interested in
UNIFIED THEORIES in Stockholm

1) Intresseanmälan att delta / I´m interested to take part
som åhörare/as audience  i planeringen/in the planning  som aktiv i kongressen/actively in the congress  
2) Jag kommer till följande möte /I will participate in the following meeting
Medlemsmöte i Hägersten 28 Jan, 2010 kl 17:30-21  Årsmöte 22 april  

Namn / Name

Verksamhet, befattning / Activity, position

E-mail

Bästa telefon / Best telephone (int+000 000000000)

Egen kommentar / Your comment