Meditation kan förändra livet

Det fastslog Anders Lidén, en av huvudtalarna vid Kreaprenörs höstmöte på Dalarö 19 oktober 2012. Här en reaktion på föredraget från Kreaprenörs senior editor Imi Markos (t.h. i bild). 

I varje fall vill Anders själv tacka meditationen för sin egen förvandling från "vinddriven trummis i rockband" till framgångsrik entreprenör i bygg- och fastighetsbranschen.

Till denna förvandling bidrog även ett lyckat äktenskap med en klok hustru, men det är ett sentimentalt inslag, som näppeligen kan förklara meditationens mystik, även om Anders betonade vikten av att betrakta problem man stöter på som något som har utgångspunkt i en själv, och att man bara kan uppnå förändringar genom att förändra sig själv. Detta menade han var grunden både till ett lyckat äktenskap och en framgångsrik kärriär.

Men det var mystiken, som väckte Anders Lidéns nyfikenhet i denna buddhistiska filosofi och psykologi, dvs meditationens 2500 åriga fötter. Följaktligen har hans företag Mindhouse AB ambitionen numera att förändra världen (!) med olika mötesprogram i Tällberg, dit hela världens ledande tänkare har vallfärdat i många år. Men utan att nå påtagliga resultat. Därför söker Anders Lidén nya initiativ och satsningar över hela världen (från indianstammar till vetenskapsmän på ledande universitet), som kan förverkliga hans storslagna tes: Vi kan endast förändras inifrån och inte utifrån!

Mindfulness

Detta Jesus-budskap har som bekant misslyckats hittills, eftersom de kristna kyrkorna har saknat verktyg till förändringen inifrån. Nu, i paradigmskiftets elfte timme, finns dock flera verktyg att tillgå. Anders har hittat ett av dem; mindfulness(!), vilket är en förenklad, västerländsk version av buddhismens original - utan den “religiösa” mystik, som bottnar i hinduismens kosmiska helhetssyn.

I Sverige får man som bekant inte beröra den “religiösa” mystiken i vetenskapliga kretsar. Det urvattnade mindfulness, som alltså saknar “religiös” koppling, har däremot fått Karolinska Universitetssjukhusets godkännande. Och våra medicinare ställer sig bakom det forum, som 2013 ska mobiliseras för mindfulness i Tällberg.

Observera att mindfulness garanterar sinnesnärvaro, dvs medveten närvaro i nuet - utan störande minne i det förflutna och stressande hopp i framtiden. Lyckan i mindfullness är stillheten.

Självfallet blir mindfulnessmeditation ett viktigt verktyg i hälso- och sjukvården, där den kan ersätta alla tabletter, som skrivs ut för stress och depression.

CrossSensor

Det finns bara ett aber. Mindfullness gör inte alla vinddrivna basister till framgångsrika entreprenörer. Underförstått: alla som lugnar ner sig tar inte initiativ till nya och revolutionerande grepp, vilket i översättning innebär att alla som tränar lika mycket som Björn Borg blir inte storstjärnor och vinnare i Wimbledon.

Vi, kreaprenörer, anser att mindfulness bör kompletteras med CrossSensor, vårt perceptionsverktyg, som medvetandegör och framförallt aktiverar våra sinnen och kan användas för beslutsstöd. 

CrossSensor bäddar inte bara för stressfri stillhet, utan det bidrar också till kreativitet och till entreprenörskap, som Anders Lidén egentligen eftersträvar och som dagens värld i kris behöver.

CrossSensor har presenterats för Världskongressen Unified Theories 2008, där temat var “kan vetenskap, konst och teologi (åter)förenas?

Inners inne är Anders Lidén, som är uppvuxen i en lärarfamilj, där fadern mediterade, ute efter denna återförening, där kropp och själ lever i symbios med varandra.

CrossSensor är mycket nära den värld, som gör medvetandet till segrare i evolutionen. CrossSensor har vissa drag (helhetssyn), som även dagens indiska tänkare uppskattar. Märk väl att buddhismen är endast en förenklad avknoppning från hinduismen, vars grymma kastsystem underkändes av Buddha (= Upplyst), dvs. prins Siddhartha, buddhismens grundare. Hinduismens gurus anser annars att Buddha saknade det holistiska tänkandet, som krävs för en kosmisk filosofi. Märk väl, hinduismen saknar de strikta ramar, som omger de klassiska religionerna och vägvisarna… Hinduismen är mycket djupare.

Om detta får dock Ander Lidén tala tyst. Det demokratiska Sverige är inte öppet för sådan hädelse. Det är inte politiskt korrekt.

Anser Imi Markos