CrossSensor - från analys till perception

Cross-Sensor (tidigare Modell-N) är nytt perceptionsverktyg, som hjälper oss att se vår omvärld på ett nytt sätt och förmår oss att upptäcka tidigare dolda möjligheter. CrossSensor bejakar våra sinnen och det faktum "att all kunskap kommer från vad vi känner". CrossSensor förenklar utan att bortse ifrån komplicerade samband och är dynamisk framåt och bakåt i tid och rum. Och framförallt tar CrossSensor ALLTID hänsyn till individuella krav i takt med att konsumenterna blir friare och allt starkare.


Extrasensorisk perception - reflektioner om vår mystiska framtid

Dagens mystiska fysik kräver parapsykologin erkännande! Båda trotsar det sunda förnuftet, utmanar kunskapssamhället och ger paradigmskiftet ett nytt ansikte. Arthur Koestler, en författare som korsbefruktade naturvetenskap med humaniora, drog en lans för parapsykologin. Vi kreaprenörer har beslutat att förstärka vårt effektiva perceptionsverktyg CrossSensor med ett nytt segment med tanke på framtidens utveckling. Det nya segmentet heter ESP (=extrasensorisk perceptionen). Vi är nämligen övertygade om att utomsinnlig varseblivning kommer att bli mycket givande i framtiden. Och även i näringslivet! Ta del av Imi Markos spännande reflektioner.

Homo Liberalis - den nya konsumenten och hennes särdrag

Det är en helt ny kravlista, som de måste tillmötesgå som vill vara vinnare i det nya Upplevelsesamhället, ”The Experice Economy”, Med hjälp av en modell korsbefruktas naturvetenskap och humaniora. Precis som universalgeniet Leonardo da Vinci gjorde under renässansen.

Tvivlare missar tomrummens miljonvinster!

Kan alla tillämpa Modell-N (senare CrossSensor)? Kan verkligen varje företag, institution och organisation utgå från människans sinnesupplevelser när de letar nya affärsmöjligheter, som med vår terminologi kallas för "tomrum"? Och kan de förvandla sådana tomrum till lysande affärer, alltså göra dem "magiska" med samma terminologi? Jomenvisst svarar Imi Markos, chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®

Modell identifierar tillväxtmöjligheter för Sandvik

Hur underligt det än kan låta, så har alla typiska s k industriprodukter, och f ö all annan mänsklig utveckling också, sitt ursprung i sinnevärlden. I en ny artikel tar här männen bakom Modell-N (senare kallad CrossSensor), journalisten Imi Markos och kommunikationskonsulten L.O. Landin, det framgångsrika svenska industriföretaget Sandvik och dess produkter som exempel för att beskriva modellen. Artikeln visar samtidigt hur modellen fortsätter att utvecklas från den första beskrivningen för snart ett år sedan.

I takt med att "Industrisamhället" i de utvecklade länderna håller på att "tappa i effektivitet" blir behovet för nya tillväxtmodeller alltmer akut. Det är mot den bakgrunden som vår modell ska ses - ett perceptionsverktyg med vars hjälp du kan identifiera de "nya" tillväxtmöjligheterna eller vad vi kallar "De magiska tomrummen".

Modell som beskriver den nya kartan och lokaliserar de magiska tomrummen

Möt Homo Liberalis, den nya konsumenten, med hennes önskemål och drömmar och sök "magiska tomrum" där fruktbara innovationer kan skapas. Här gör Imi Markos, chefredaktör och initiativtagare, samt L.O. Landin, processledare, en första beskrivning av Modell-N, som senare vidareutvecklats till perceptionsverktyget CrossSensor. Här förklaras schematiskt hur du kan använda modellen för humanteknologisk perception, som alltmer kommer att ersätta traditionell analys.

Perceptionsverktyget CrossSensor

Vår modell för perception har fortsatt att utvecklats under hela processen med Kreaprenör och här ges en uppdaterad beskrivning av modellen och dess möjligheter.