Nya svar på gamla frågor

“Albert, har du ställt några intressanta frågor idag?”

Så brukade Albert Einsteins mor fråga sin son, när han kom hem från skolan. Hon skiljde sig därmed från andra mammor, som envist frågar barnen, om de kunde svara på dagens frågor i skolan.  Einsteins mamma kände troligen intuitivt på sig att frågorna är viktigare än svaren och att dagens frågor inte kan besvaras med gårdagens godkända och bevisade teser.

Och hon lyckades i sitt uppsåt. I 12-års åldern ställde Albert sin lärare inför följande fråga: “Vad händer om vi cyklar med ljusets hastighet och cykelns lampa är tänd? Blir vi uppbrända?

Frågan berörde det okända, det som ingen kunde besvara just då. Och Albert höll envist fast vid frågan. Han upprepade den gång på gång för sig själv. Och hans envishet resulterade till sist i en egen tes, som han döpte till relativitetsteorin om att energin är lika med massan gånger kvadraten på ljushastigheten, E = mc2.

Einstein öppnade dörren till kaos

Hans ekvation visade sig slå upp dörren till kaos. Tesen stod nämligen i motsats till s.k. etablerad vetenskap, som handlar om sånt ”vi vet att vi redan vet” och som upprepar gammal kunskap och redan bevisade svar. Einsteins relativitetsteori har länge fortsatt att var en obevisbar fantasiprodukt - utan evidensbaserad forskning som grund.

I det pågående paradigmskiftet vimlar det av liknande fantasiprodukter utan evidens, och som följdriktigt motarbetas av etablerade forskare på högskolor och universitet runt om i världen. Dagens ”kontrollfreaks” avskyr i likhet med gårdagens “inkvisitorer” det kaos som tillfälliga osanningar skapar, men glömmer samtidigt att dagens verklighet alltid varit fullproppad av ”osanningar”, som blir ”sanningar” i morgon. Att vi människor är konservativa visar inte minst den välkända frasen ”solen går upp”, trots att man redan för 500 år sedan visade att det inte förhåller sig så.

De flesta av oss undviker för enkelhetens skull att ställa DE STORA FRÅGORNA. Många experter är rädda för att utmana ödet och förblir likt traditionella fysiker reduktionister, som endast håller sig med mätbara och statistiskt väl underbyggda sanningar. Trots detta fortsätter dagens kvantfysiker att ta fram den ena revolutionerande uppfinningen efter den andra – baserade på osäkra sannolikhetskalkyler och holistiskt tänkande, och de hävdar att allting hänger samman och är beroende.

I ekonomin värld

Men bankernas rådgivare tycks inte känna till kvantfysikens rön. I ekonomins värld är det fortfarande gamla klassiska regler som gäller. Nyligen fick jag rådet att investera i aktier på grund av att en kurva med anor från 1930-talet pekade uppåt. Finansgurun George Soros skrattar åt sådant. Han försöker i sina kalkyler ta hänsyn till alla illegala, svarta och rapsodiska placeringar, som maffian, drog-, vapen- och traffickingbranscherna ägnar sig åt och som gör börsen sjukligt spasmisk. Lägg därtill de amerikanska pensionsfondernas hysteriska förflyttningar och den kriminella bolånekarusellen, som har gjort börsen totalt okontrollerbar.

Bankerna kallar sina råd seriösa och låtsas som om allting är lika. I Sverige slumrar Swedbanks styrelseordförande likt tjuren Ferdinand under den gamla sparbankseken och förförs av dofter från blommor som redan börjat vissna. Det är få som vågar ställa den STORA FRÅGAN “Hur blir den globaliserade världens nya ekonomiska system?” De flesta nöjer sig med att lappa på det utslitna lapptäcket, som allt fler fryser inunder.

Personligen efterlyser jag fler ekonomer, som med Einsteins attityd vågar tackla frågan “Hur ser framtidens nya ekonomiska system ut?“ Einstein insåg att om man skall nå resultat i gränsöverskridande existentiella frågor, då måste man med en mentalhandikappads envishet fixera och ständigt upprepa samma gamla fråga. Och man måste vara beredd på att hela tiden få nya svar. Utvecklingen föder ständigt nya kunskaper och därmed nya svar.

Materiallös värld med mystisk energi

Tyvärr har dagens specialister fortfarande svårt att enas om en förlösande helhetssyn. Och det beror i sin tur på den månghundraåriga skilsmässan mellan ande och materia. Lösningarna finns antagligen inte i den materiella sfären. Det har kvantfysikerna redan insett, eftersom materia upphör att existera i mikrovärlden. I varje fall är verkligheten i den subatomiska omgivningen inte sådan, som vi föreställer oss. Mikrovärlden verkar vara helt tom, men denna tomhet tycks ha en materiallös energi med mystisk makt.

I och med dessa upptäckter började kvantfysikerna ”flörta” med asiatisk mystik redan på 1920-talet, Dansken Niels Bohr, pionjär inom kvantfysiken, hade Ying-Yangs symbol i sin personliga logo. David Bohm, de senaste decenniernas främsta kvantfysiker, fördjupade sig parallellt med sin forskning i hinduismens vishet tillsammans med Krishnamurti.

Erwin Schrödinger,som bevisade att en katt kunde vara både död och levande samtidigt, föreläste flitigt om Upanishaderna, den indiska filosofins religiösa skrifter. Upanishad är sanskrit och betyder “sitta ner som lärjunge” och låt dig invigas i livets hemligheter.

Men är dagens elever på KTH och på Handels intresserade av dessa hemligheter? Det borde de vara, eftersom morgondagens fysik och ekonomi kommer att kräva visdom av metakaraktär utöver dagens finansiella, tekniska och politiska lösningar, präglade av västerländsk logik och rationellt tänkande. Troligen måste det till en global kris till, innan vi blir mogna för det lappkast, som gör att vi definitivt vänder den materiellt präglade gårdagen ryggen.

Imi Markos
Huvudredaktör
Kunskapsallisansen Kreaprenör®

Tillbaka till Unified Theories.