Välkommen till vårt Forum för värdeskapande

Detta fokusområde behandlar frågor som berör samhällets utveckling -  näringsliv och regional utveckling. Projekt- och Dialogledare är Lars-Olof (LO) Landin.

Nu står det klart att konsumtionssamhället och marknadsföringsprofessor Kotlers berömda 4 P:n – P-roduct, P-rice, P-lace och P-romotion byts nu ut mot The Experience Society´s – Erfarenhetssamhällets 4 E:n – E-xperiences, E-xtra  Values, E-World och E-Valuation.

The Experience Society –”all business is glocal” 
Politik och pengar blir etik och värden.  Vad som kännetecknar det framtida Medvetandesamhället är nämligen övergången från ett nationellt Produkt-Pris-Samhälle - ett nollsummespel där en vinner vad den andre förlorar - till ett globalare win-win-samhälle, där infrastrukturen är utbyggd och självklar i många länder och där man efterfrågar extravärden, som står att vinna genom sinnenas förlängning och genom att korsbefrukta ekonomi och teknik med humaniora. Produkter/tjänster kommer inte att säljas genom P-åverkan på samma sätt som förr utan efterfrågas som ett resultat utvärdering - E-valuation - av en alltmer medveten samhällsmedborgare.

Samhället fortsätter via E-världen att utvecklas ”glokalt” - den gamla klyschan ”All business is local” förvandlas till ”All business is glocal”. Man upptäcker att medaljens framsida, dvs ”stordriftens fördelar” på infrastrukturella områden globalt, också har en baksida, som vi kan kalla ”stordriftens nackdelar” lokalt.

Kreaprenör® vill stödja projekt där det ”sargade” civilsamhället återupprättas i form av lokalt självstyre (kommunalt självstyre finns redan i svensk lagstiftning, men lagen har urholkats) och med lokala skol-, hälso-, produktions- och energilösningar. Dvs arbeta för det som idag så populärt kallas ett "hållbart samhälle".  

Samhälle, orter och företag ställs inför fler utmaningar än någonsin - krav på nya idéer och att genomföra förändringar. Inte minst i Sverige växer behoven att utveckla nya former för samverkan mellan näringsliv, skola/universitet och kommuner. Ofta fastnar goda möjligheter i låsningar mellan aktörer och regelverk. Det är enklare att säga nej och låta bli!  Vi ser behov av nya mötesplatser för gränsöverskridare, som vill verka tvärs över organisationsgränser och har en passion att hitta nya "möjlighetsrum". 

   "Framtiden tillhör de som lyckas sätta turbo på det intellektuella kapitalet (IK)", hävdar Leif Edvinsson, världens förste professor i ämnet. Edvinsson var länge tongivande när det gällde att definera och mäta tidigare "osynliga", immateriella värden i företag och att beräkna den reala potentialen i regioner och mikroregioner. Leif är en trogen samtalspartner och har deltagit i flera av Kreaprenörs evenemang genom åren.
 På Kreaprenörs årsmöte 2009 presenterade värdemärkesstrategen Håkan Lagergren ett nytt synsätt, som ifrågasätter "om det överhuvudtaget är meningsfullt att satsa på sådant som inte har unikt värde". Håkan satte in oss i idéer om hur man ritar framtidens värdekartor.

Du är välkommen att delta. Hör av dig.    

Lars-Olof (LO) Landin
Dialogledare
Tel: 0708-125 467