Från varumärke till värdemärke
- historien om Lantmännens logotype

Imi Markos presenterar här VARUMÄRKET, som har varit före sin tid - Lantmännens logotyp “Grodden“, symbolen för alltings växt. Eller rättare sagt symbolen för det spirande livet när materia möter medvetandet och bildar helheten - mikrokosmos förenas med makrokosmos.

Hiranya Garba - livets ägg för växter och djur

   När artdirektören Tore Forssell och copywritern Mac Falkirk på Plan Annonsbyrå 1968 presenterade sitt logotype-förslag “Grodden” för Lantmännen var de ute efter att initiera en kraftfull "brandingprocess". Deras inställning var att "brand" är något mycket mer än ett simpelt varumärke. Deras "brand" skulle överträffa försäljningens begränsade sfär. "Brand" skulle profilera och sammanfatta hela organisationens verksamhet, hela lantbrukarvärlden.

   “Grodden” föddes egentligen i Indien, där Mac Falkirk hade tjänstgjort som brittisk militär i unga år, och där han kom i kontakt med livets symboliska ägg Hiranya Garba. Den symbolen pryder varje indisk husvägg, där en gravid kvinna väntar på att ett nytt liv ska uppenbara sig, dvs en fysisk och andlig varelse ska ta plats på Moder Jord (= Gaia, grekisk gudinna).

Forssells & Falkirks vidareforskning visade också att den gamla vediska myten om kläckningen av det kosmiska ägget (=Hiranya Garba) täcker perfekt lantbrukets fortlöpande förnyelse och naturens pånyttfödelse. Ja, naturen är ofta nämnd som Moder Natur och ordet “natur” själv - källan till allt liv - kommer från det latinska ordet natus, dvs födelse, att födas. Naturen är den ständiga förlossningen. “Grodden” som symbol representerar alltså inte bara växtodling, utan också djuruppfödning.

En mer än 30-årig livskompass

När jag år 1970 efterträdde Mac Falkirk som kreativ chef på Plan applicerade vi med stor förtjusning alla Lantmännen-åtgärder på "Grodden" som vägvisare. Det var "branden", som gav mervärde. Bland annat åt produkter som Pullfor och Piggfor, fodren för  uppfödning av kycklingar och höns respektive grisuppfödning.

Visserligen har fodersammansättningen inte alltid varit i harmoni med naturens krav, men "Groddens brandfilosofi" har hela tiden inspirerat Lantmännens ansvariga att korrigera felen. Idag finns till exempel inte kvar den ingrediens, som påminde om anabola steroider i Piggfor-sortimentet och därmed garanterade snabbare tillväxt av grisar.

Det pågår faktiskt fortlöpande korrigeringar av den tidigare ensidigt kommersialiserade produktionen och man kan skönja en försiktig återgång till den ekologiska produktionen i det svenska lantbruket. Balansen mellan människa och natur håller på att återställas! Dagens bönder brinner för forskning och utveckling. Framförallt för de innovationer som förordar hållbar produktion. Specialtidningen “Grodden“, som har över 40 000 prenumeranter, bevakar och redovisar varje konstruktivt steg som tas i hållbar riktning.

Logotypens indiska rötter förpliktar. “Groddens” vision och visdom inspirerar. Produktion med högre medvetande vísar vägen. I dag finns Hiranyagarba Institut för Medicinsk Vetenskap i Indien - för konvergens och integration av kunskap om naturen.

   Dessutom har British Museum tagit med “Grodden” i sin omfattande samling av meningsfulla och visionära logotyper i världen. Något för Al och Laura Ries, "brandingens" främsta apostlar, att tänka på. Tyvärr finns “Grodden” inte med i deras omtalade bok “22 Immutable Laws of BRANDING - How to Build a Product or Service into a World-Class Brand”

   “Grodden” följer dock familjen Ries “lagar” till 100 procent! Boken är utgiven 1998. Trettio år efter Forssells och Falkirks lansering av “Grodden”.

Imi Markos
Huvudredaktör Kreaprenör