Nu eller aldrig
- satsa på utbyggd infrastruktur

Sällan har räntan varit så låg som nu. Dessutom finns det gott om pengar i Sverige. Möjligheterna att göra infrastrukturinvesteringar för att trygga framtida sysselsättning kan knappast bli bättre än nu, skriver Lars-Olof (LO) Landin, ordförande i tankesmedjan Kreaprenör, men också ordförande i Dalarö Företagarförening i en debattartikel i tidningen Skärgården 23.8.2012. 

För att stärka attraktionskraften och skapa en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring satsar Regeringen totalt 60 miljoner kronor under åren 2012-2014 på utveckling av hållbara turistdestinationer. Stockholms skärgård är en av fem destinationer som Regeringen har valt ut.

Det är ett klokt beslut. Potentialen för ökad turism i Stockholms skärgård är enorm. Som ansvarig för Dalarö Turistbyrå har jag i 5 år satsat på att marknadsföra Stockholms skärgård och Dalarö med omnejd, som den självklara porten i den södra skärgården.  Det krävs inget geni för att se vilken potential som finns. Bara i Haninge kommun finns 20 naturreservat och en Nationalpark på 20-40 km´s avstånd från Stockholm centrum. I regionen finns mängder av varumärken, som är betydligt starkare än kommunernas egna. I vattnen utanför Dalarö finns 100-tals världsunika skeppsvrak, som intresserar kulturintresserade och sportdykare i hela världen. På Tyresö, Dalarö, Ornö, Kymendö, Utö, Muskö, Nåttarö, Ålö och Gålö finns åtskilliga slott, kyrkor och andra kulturminnen, som speglar traktens betydelse genom historien. Allt inbäddat in en världsunik natur.

 

Finns politiker som vågar?


Min fråga är? Vad gör politikerna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö för att nu tillförsäkra att den södra skärgården äntligen får sin beskärda del av resurser som satsas i besöksnäringen? Hittills har merparten satsats i den norra skärgården. 2009 redovisade Haninge kommun en ortsanalys om Dalarö, som genomförts i samråd med de boende. Som ett resultat fattades beslut om omfattande infrastruktursatsningar. Tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Statens Maritima Muséer inledde kommunen också planeringen av en dykpark. Haninge har dessutom varit Lead Partner i EU-projektet Visit Skärgården. Haninges fem privatdrivna turistbyråer är medlemmar i den organisationen, vars syfte är ”öppen skärgård året runt”. På Dalarö har Företagarföreningen, som ett av få skärgårdssamhällen, satsat på kampanjen Välkommen till Dalarö - öppet året runt.

Men gensvaret är dåligt hittills. I Waxholmsbolagets stora turistkatalog nämns Dalarö knappast alls. Kommunerna i södra skärgården gör heller inte kraftigt nog sina röster hörda i Landsting och på andra håll. Och nu har det gått ytterligare tre år sedan Dalarödialogen blev klar utan att några påtagliga infrastrukturella satsningar gjorts. Dalarö och Utö har unika möjligheter att bli just det Regeringen eftersträvar – hållbara, internationellt konkurrenskraftiga destinationer. Här finns natur, kultur och historia i överflöd kopplat till en redan väl fungerande infrastruktur. Men än så länge har kommunen inte ens lyckats få till en båttransport mellan sina båda största besöksmål.

För det krävs politiker, som inser att om sysselsättningen i skärgården ska tryggas i framtiden för den växande yngre befolkningen, då gäller det att satsa på besöksnäring. Men var finns politikerna som förstår att utnyttja situationen och ta tillvara Stockholms södra skärgårds enorma potential?

Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande i Dalarö Företagarförening
och i tankesmedjan Kreaprenör

Läs den tidigare debattartikeln.