Brottsoffrens situation i Sverige idag

11 mars 2015 arrangerade Brottsofferjouren i Sverige ett TV-sänt panelsamtal med samtliga riksdagspartier representerade;
    Linda Snecker (v), Adam Martinnen (sd), Annika Hirvonen (mp), Johan Hedin (c), Roger Haddad (fp), Sanne Eriksson (s), Andreas Carlsson (kd) och Beatrice Ask (m).

Brottsofferjourens förbundsordförande Sven-Erik Alhem, fd överåklagare och samhällsdebattör, hälsar välkommen. 
En duktig moderator, journalisten Willy Silberstein, ser till att politikerna svarar på frågor, håller sig till ämnet och inte blir för långrandiga, något som förstärkte det pedagogiska upplägget.

Kreaprenör® var där och kunde konstatera att samtliga i panelen - inte helt överraskande - är mycket positiva till Brottsofferjourens arbete. Samtliga politiker menar att det borde göras mer för brottsoffer, anhöriga och vittnen även om Sverige – enligt justitieutskottets ordförande Beatrice Ask - ligger långt framme i ett europeiskt perspektiv.

Imponerande arbete……

Generalsekreteraren Eva Larsson presenterade Brottsofferjourens arbete.

Sverige följer internationella överenskommelser. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter innebär att alla utan åtskillnad ska få emotionellt och praktiskt stöd samt rättegångsstöd. Jouren behandlade 2014 ca 47.000 ärenden och med hjälp av volontärer på hela 47 olika språk. I sanning imponerande med tanke på att Brottsofferjouren centralt endast har 9,85 betalda tjänster. Antalet ärenden "toppade" 2012, men har sedan minskat, inte beroende på att brotten blivit färre utan beroende på minskad rapportering från Polisen. Både polis och drabbade är stressade i brottssituationen och information går därför alltför sällan fram. Sedan saknas resurser att i efterhand följa upp vad som felat. Många drabbade ger dessutom upp pga byråkratin.

…. men Staten satsar endast en spottstyver

När frågan om brist på finansiering kommer upp visar det sig att vi talar om ett statligt stöd på ynka 10 miljoner kronor till Brottsofferjouren!!!!

Felräkningspengar i den statliga mångmiljardbudgeten kan man tycka. S, mp och v menar att det beror på alliansens budget och vill i höst höja till 18 Mkr (nuvarande justitieminister Morgan Johansson hade i Almedalen lovat dessa pengar och partikamraten Sanne Eriksson lovade att påminna honom om detta) samt att ge 100 Mkr till kvinnojourerna. Det sistnämnda menar alliansens företrädare visar att politiker alltid satsar på det som är opportunt. Och sexuellt våld mot kvinnor är något som med rätta har diskuterats mycket på senare tid. Men Brottsofferjouren gör - med kärlek och omsorg för de drabbade som någon uttryckte det - ofta lika mycket som kvinnojourerna och ibland mer. Varför denna snedfördelning?

Adam Martinnen - sd:s representant lyckas i denna debatt, som sd så många gånger lyckas med, att säga det självklara rakt ut och på ett enkelt sätt. De vill lägga mer på brottsofferomhändertagande än de andra anser sig kunna göra. De andra skyllde på Sveriges ekonomiska läge, men det kändes mer som en bortförklaring än en förklaring, eftersom beloppet till Brottsofferjouren är obetydligt.   

Mp:s representant Annika Hirvonen anklagade reflexmässigt sd "för att ställa en utsatt grupp mot en annan", eftersom sd vill finansiera allt genom att minska pengar till invandringen. Men hon glömde att nämna att jämförelsen gäller 10-20 Mkr till Brottsofferjouren mot 27 miljarder på invandring. Det först nämnda beloppet tyder på att det pratas mer än det görs, när det gäller brottsofferåtgärder.

Behövs fler poliser?

Nej säger Linda Snecker (v), Annika Hirvonen (mp) och Sanne Eriksson (s). Det viktiga är inte antalet huvuden utan vad man gör med dem, menar de. De förespråkar kvalitet och kompetenshöjning framför kvantitet. Johan Hedin (c) tar en annan bild och menar att "det är som när man hugger ved. Det behövs både kraft och precision." 30 år gamla datasystem är ett exempel på Polisens bristande effektivitet.

Demokratiproblemet

Flera av politikerna betonar demokratiproblemet och behovet med vittnesstöd och att informera vittnen.

En advokat som har brottsoffer som kunder undrar vad politikerna anser om att domstolar utdömer skadestånd, som sedan motiverar samhället att inte betala ut försörjningsstödet. Ett skadestånd ska väl inte ersätta brottsoffrets rätt till mat på bordet? Nej säger samtliga politiker. Låt oss se om det leder till någon förändring av lagar eller praxis. Beatrice Ask lovade att gå hem och läsa på.

Vad vill politikerna att publiken ska komma ihåg

Linda Snecker (v): Informationsproblemet till brottsoffer och vittnen.
Adam Martinnen (sd): Bristen på finansiering.
Annika Hirvonen (mp): Vikten av bemötandet och målsägarbiträde.
Johan Hedin (c): Hör av er! Era erfarenheter behövs.
Roger Haddad (fp): Att bemötandekompetens behövs.
Sanne Eriksson (s): Vi politiker har fått bra information och idéer.
Andreas Carlsson (kd): Vittnesstöd och ett effektivare rapportsystem.
Beatrice Ask (m): Att upprättelse är viktigt, rättssäkerhet och helhetssyn.

Brottsoffrets perspektiv
- ett nytt empatiprojekt för Kreaprenör®

Med på mötet är Gerardo Espejo, som för snart två år sedan blev överfallen och oprovocerat knivhuggen i hals och mage.  Han var mycket nära döden och berättade för politikerna att det tog 14 månader för honom, innan han fick psykologhjälp att hantera kränkningen, få känslan tillbaka att han inte var ensam och kunde påbörja sitt "uppvaknande". Gerardo har skrivit en bok med det namnet och har startat företaget SPEGELTALARE

Gerardo reser nu land och rike runt och informerar (speglar) på skolor, brottsofferjourer och kommuner brottsoffrets perspektiv och har inlett samarbete med Kreaprenör® för att öka medvetenheten om brottsoffrets, släktingars och vittnens behov av stöd och rehabilitering.

Beatrice Ask (m) nämnde som exempel syskon som börjar lågprestera i skolan pga att en bror eller syster har blivit utsatt för brott. Hon betonade behovet av komptent bemötande och offrets behov av upprättelse, som viktiga delar i rehabiliteringsarbetet. Brister vad gäller omhändertagandet kostar samhället stora pengar i form av långa sjukskrivingar och andra problem. Regeln att förebyggande verksamhet alltid är lönsamt gäller även här.

Framtidens tjänstesektor

Ett sammanfattande intryck av detta intressanta panelsamtal är politikernas självklart positiva inställning till det ideella arbete som görs i bl.a Brottsofferjourens regi (vilken politiker skulle kunna säga något annat?) men parat med brist på idéer hur man vill finansiera det som i realiteten är framtidens arbeten.

Politikerna talar alltför sällan om att maskinerna fortsätter att ta över de traditionella jobben. Industriarbetarna försvann under slutet av 1900-talet och nu kommer hälften av alla tjänstemannajobb att vara borta inom 10 år. Givetvis kommer det att skapas nya jobb. Och vilka är då det? Rimligen jobb som maskiner är oförmögna att utföra, dvs jobb som handlar om empati, omsorg, medkänsla och kreativitet. Jobb som dagens politiker, som tycks sitta fast i Arbetslinjen, inte förstår att finansiera. Dagens skattesystem motverkar istället nyskapande av arbeten genom höga skatter på den som ska utföra arbetet.

Framtidens skattesystem kan inte fortsätta att ha människor som skattebas. Vi måste gå tillbaka till ett skattesystem vi hade före industriepoken, robotiseringen och Arbetslinjen med land-, finans- och energiskatter, som tillåter framtidens nya tjänstesektor – empati- och kreativitetssektorn – att utvecklas.

Ett bestående intryck från denna panelsamtal är hur politikerna hyllar det ideella arbetet som t.ex. Brottsofferjouren och gång på gång upprepar att ”vi måste finna former för en långsiktig finansiering av detta viktiga arbete".

En fråga? Varför inte skapa utrymme för mer idealitet, när det är det som fungerar, genom att släppa loss människors kreativitet. Ge alla människor en basinkomst, så kommer närdemokrati och framtidens lokala marknader eller "det goda samhället" att börja blomstra igen, något som gått förlorat med stordriftstänkande och Arbetslinje. Läs om ett förslag till en ny välfärdsmodell för framtidens arbetsmarknad här, Existenslinjen.

E-posta gärna synpunkter till mig

Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande Kreaprenör®

PS: Jag diskuterade med några efter mötet hur vi kan hantera misstänkta brottsoffer som drabbas av den snabba utvecklingen inom informationsteknik och artificiell intelligens, som Kreaprenör® arbetar med i projektet Hjärnans frihet. Här finns brottsoffer som ännu inte ens erkänns av samhället, där myndigheterna som ska sköta kontrollen inte begriper vad som ska kontrolleras, där lagstiftning saknas och rättsosäkerheten därför är total.